Главная словацкий - Betol

FRANCHISE BETOL®

VÝROBNÉ PODNIKANIE

V OBLASTI ÚSPORY ENERGIE A ENERGETICKEJ MODERNIZÁCIE BUDOV
vo forme mini závodu na výrobu :
nehorľavej anorganickej stavebnej izolácie budov
založenej na baze inovatívnej technológie výroby pórovitého cementového kameňa
1. NAŠA PONUKA
FRANCHISE VÝROBY BETOL®
01
toto je investičný návrh pre malé podniky v oblasti úspory energie a energetickej modernizácie budov, ktorý poskytuje podnikateľovi príležitosť organizovať výrobu nehorľavej stavebnej izolácie budov tak, aby vyhovovala potrebám miestneho trhu
STAVEBNA IZOLÁCIA BETOL®
01
je to jedinečná izolácia, ktorá má všetky vlastnosti potrebné pre široké použitie a zároveň nemá všetky nevýhody bežné medzi materiálmi vyhotovenými na rovnaký účel
MINI ZÁVOD BETOL®
01
je to cenovo dostupný, transparentný a flexibilný výrobný podnik s dobou návratnosti najviac jeden rok, produktovou maržou najmenej 40%, rentabilitou predaja najmenej 30% a ročným výnosom vo výške polovice výrobnej kapacity, ktorá tvorý trojnásobok veľkosti investície

FRANCHISOVÝ PROJEKT

parameter
hodnota
ochranná známka
Betol®
poskytovateľ
Betol Insulation OÜ (Estonia)
druh činnosti
výroba nehorľavej doskovej izolácie na tepelnú izoláciu stavebných obvodových plášťov budov
polohovanie
špičkové svetové technologické know-how v oblasti úspory energie a modernizácie energie, ktorého účelom je vylúčiť z praxe hromadnej výstavby použitie nebezpečných a krátkodobých organosyntetických izolácií, ktoré sa nahradia účinnejšími a bezpečnejšími výrobkami z umelého cementového kameňa
poslanie
návrat k stavebnej praxi s použitím fyzikálne homogénnych materiálov rôznej hustoty
výroba
umelé výrobky vo forme dosiek z pevného ľahkého pórovitého materiálu na báze cementu
právna ochrana
patenty Ukrajiny na úžitkový model (produkt a spôsob)
právna forma
transfer technológií
právny základ
patentová licencia
paušálna platba
žiadna
royalty
žiadny
ďalšie finančné záväzky franšízanta
ročná platba za právo používať registrovanú ochrannú známku pre výrobky a služby Betol®
2. PREČO SA STOJÍ TÝM ZAOBERAŤ
PONÚKAME VÝROBNÝ OBCHODNÝ MODEL, KTORÝ JE KOMBINÁCIOU FRANCHISE A PATENTOVÉHO PREVODU TECHNOLÓGIE, KTORÝ
spočíva v úplnom poskytnutí partnerovi všetkého potrebnémuho pre vedenie nezávislého podnikania
udeľuje partnerovi výlučné a trvalé právo na používanie patentovanej technológie na vybranom území
nezaťažuje partnera dlhodobými finančnými záväzkami na odpočítanie časti zisku
a umožňuje potenciálnemu partnerovi kombinovať úplnú autonómiu činnosti s výhodami vytvárania sietí

Prečo práve stavebné zatepľovanie budov

Faktom je, že izolácia budov je v bežnom jazyku „izolácia“ je priamym prostriedkom na šetrenie energetických zdrojov. V tejto súvislosti za súčasných okolností ho možno považovať za produkt prvej nevyhnutnosti

Izolácia je obydlie. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je komfort, bezpečnosť a náklady na údržbu. Bol relevantný v minulosti, je relevantný dnes a zostane relevantný aj v budúcnosti. Drvivá väčšina budov moderného hromadného rozvoja je vytvorená v paradigme ekonomiky na hrúbke stien, a preto vyžaduje ich dodatočnú izoláciu – buď od chladu alebo od tepla, v každom prípade – s očakávaním zníženia spotreby energie

Na území štátov – vychodcov z bývalého ZSSR je v tomto ohľade 80% budov sú predmetom výmeny alebo modernizácie, čo pri súčasnom tempe potrvá až 200 rokov

Prečo práve Betol

Pretože spomedzi všetkých ostatných dnes existujúcich materiálov určených na uspokojenie ľudskej potreby v tepelnej izolácie budov je tento najoptimálnejšou kombináciou užitočných spotrebiteľských vlastností

Pretože v tomto ohľade je technická životaschopnosť pórovitého cementového kameňa pre spotrebiteľa je  intuitívne  pochopiteľná a nevyžaduje reklamné vymývanie mozgov

Pretože, s prítomnosti dostupného zdroja a schopnosti „dotknúť sa“ materiálu, si spotrebiteľ s istotou vyberie Betol® – napriek existencii masového trhu s organosyntetickými „iyoláciami“, v ktorom sú dva stavebné materiály – vata a polystyrén – už mnoho rokov predstierajú, že sú jedinou alternatívou jeden pre druhého

 

 

Izolácia Betol je o tom, akou by vlastne mala byť stavebná izolácia budovy
technická informácia
Stručne povedané, správny materiál na tepelnú izoláciu stavebnej konštrukcie musí mať súčasne niekoľko nevyhnutne potrebných vlastností pre túto kvalitu. Vymenujme ich :
musí mať vysoký index tepelnej odolnosti
musí byť nehorľavý
nemal by sa báť vlhkosti
musí byť paropriepustný
jej životný cyklus by mal byť porovnateľný s návrhovou životnosťou budovy
Ak nemá aspoň jednu z uvedených vlastností, potom vykonáva izolačnú funkciu zle. Alebo to nerobí vôbec, napriek tomu, že sa na tento účel tvrdohlavo používa. A čokoľvek o tom hovoria jeho výrobcovia a predajcovia

Oba spomínané alternatívne izolačné materiály - pena a minerálna vlna (presnejšie skupina expandovaných polymérov a skupina umelej technickej vlny) - sú vynikajúcim príkladom podradnosti buď v jednej z týchto vlastností, alebo v niekoľkých naraz
Ako ste už asi uhádli, materiál Betol je vo všetkých týchto uvedených ohľadoch bezchybný
 • je skvelým izolátorom
 • je nehorľavý a ohňovzdorný
 • je paropriepustný
 • zvlhčuje sa a suší sa bez toho, aby došlo k poškodeniu jeho a jeho izolačných schopností
 • a nevyžaduje výmenu počas celej doby prevádzky budovy
ČI TREBA PRIPOMENÚŤ, ŽE PRI TOM VŠETKOM EŠTE JE AJ LACNEJŠÍ AKO U KONKURENCIE? ASI ANO
Konkurenčné 
výhody produktu
 • najnižšie náklady v segmente nehorľavých stavebných izolácií
 • prítomnosť samostatnej presvedčivej výhody nad ktorýmkoľvek z konkurenčných výrobkov
 • najúspešnejšia kombinácia užitočných spotrebiteľských vlastností
 • schopnosť ponúkať efektívne technické riešenia problémov, ktoré sa nevyriešia alternatívnymi prostriedkami
Konkurenčné 
výhody technológie
 • minimálna hranica pre vstup na trh pre nehorľavé stavebnej izolácie budov
 • minimálna kapitálová náročnosť
 • minimálna sada surovín
 • minimálna spotreba energie
 • nie je potrebná vysokokvalifikovaná pracovná sila
 • základné jednoduché účtovníctvo
Konkurenčné 
výhody franšízy
 • bezpodmienečná relevantnosť trhu
 • dlhodobé vyhliadky spotrebiteľského dopytu po výrobkoch
 • nezávislosť dopytu po výrobkoch od politických a sociálno-ekonomických podmienok
 • dostupnosť právnych nástrojov na ochranu regionálneho obchodného monopolu pred konkurenčnou činnosťou
 • nezávislosť od poskytovateľa franšízy
Zásady 
fungovania podnikania
 • transparentné ceny
 • priamy predaj
 • absencia dumpingu
 • personalizácia podnikania

NAČO JE TO NÁM (NAŠA MISIA)

Sme presvedčený o tom, že :
Izolácia Betol® je inovácia schopná vytvoriť samostatný trhový výklenok a zaujať v ňom monopolné konkurenčné postavenie na ktoromkoľvek z národných trhov so zatepľovaním budov
najúspešnejším a ekonomicky životaschopným formátom na výrobu takéhoto produktu je malá miestna výroba (mini závod) zameraná na potreby regiónu
produktová podpora na nové trhy je najvýhodnejšia vo forme projektu na vytvorenie siete nezávislých zjednotených podnikov fungujúcich pod jednou značkou
vytvorili sme obchodný produkt vo forme franšízy zameranej na malé podniky a zameranej na šírenie našich užitočných znalostí na nových trhoch,
a tešíme sa na rast kapitalizácie našej značky ako strategického obchodného cieľa

3. PODMIENKY

PRE KOHO JE VHODNÝ NÁŠ OBCHODNÝ MODEL

Každý, kto sa nebojí špecifík materiálnej výroby a má vhodné investičné príležitosti

Najmä, ale nie výlučne :


stredné a veľké stavebné firmy, ktoré sú schopní spotrebovať vyrobené produkty samostatne
výrobcovia cementu, ktorý majú záujem o zvýšenie prerozdelenia hĺbky svojich vlastných výrobkov
výrobcovia suchých stavebných ymesí, ktorí sa chcú vymaniť z konkurenčného tlaku
výrobcovia plynových a penových blokov, ktorí sa snažia diverzifikovať svoju produktovú radu
tepelné modernizátory, ktoré realizujú príslušné projekty nie na papieri, ale v praxi
POTREBNÉ PODMIENKY
 • dostupnosť vhodných investičných príležitostí
 • pochopenie potreby poskytnúť podniku finančné a riadiace zdroje
 • pripravenosť na dlhodobé partnerstvá
ŽIADUCE PODMIENKY
 • skúsenosti v priemyselnej výrobe
 • orientácia v špecifikách a potrebách stavebného trhu

4. VÝSLEDOK

ČO ZÍSKATE

získate priemyselnú činnosť v oblasti energetických úspor a modernizácie energetiky na kľúč
stanete sa výhradným výrobcom špeciálneho typu produktu vo vašom regińe
vyrábate produkt, ktorý má jasné konkurenčné výhody a mimoriadne vysoké marže
nie ste obmedzovaní podmienkami vlastníkov patentov a potrebou vyplatiť časť zisku
vrátane :
 • pomoc pri výbere priestorov
 • príprava technického návrhu výroby
 • školenie zamestnancov
 • usporiadanie reklamných materiálov
 • záručný a pozáručný servis
 • dodávka ďalšieho vybavenia pre rozšírenie podnikania
 • a šablóny pre odpovede na všetky druhy hlúpych otázok
a podpora v časti :
 • priebežnej poradenskéj linky
 • propagácie značky na výstavách a informačných zdrojov v celosvetovom meradle
 • odovzdania vylepšení

Ako to vyzerá

Mini závod, ktorý obsahuje potrebnú a dostatočnú sadu prvkov technologickej linky plnej továrenskej pripravenosti, umiestnený v takmer akýchkoľvek priemyselných priestoroch dostatočného územia s dodávkou elektriny a vody bez potreby kúrenia

Kompaktná výroba s počtom zamestnancov 4 až 6 výrobných pracovníkov umožňuje umiestniť celý technologický cyklus na plochu viac ako 300 m2 a zabezpečiť výkon až 20 metrov kubických hotových výrobkov za smenu

Záruka pre sadu zariadenia proti štrukturálnej deštrukcie 2 roky
Životnosť 15 rokov

ROZDELENIE FUNKCIÍ

Čo sa od vás vyžaduje :
 • vyjadrenie ivedomého súhlasu
 • predbežný výber možností miestnosti
Zvyšok práce si urobíme sami :
 • pomôžeme vám s výberom miestnosti
 • vypracujeme technický projekt
 • vyrobíme a namontujeme zariadenie
 • zahájime Vašu výrobu a vyrobíme testovaciu dávku produktu
 • zaškolíme personál na Vašom území

5. ZVLÁŠTNOSTI

Čo je patentová licencia a kto ju potrebuje

Porézny materiál Betol®, ktorý bol vynájdený v roku 2009, bol prvým na svete plynom pórovitým cementovým kameňom  s nízkou hustotou , ktorý sa používa ako účinná  stavebná izolácia budov, a stále ostáva jediným svojho druhu. V prvom rade – s ohľadom na možnosť organizácie výroby nehorľavého, vysoko efektívneho a ekologického stavebného izoláčného materialu s minimálnymi investíciami v tesnej blízkosti spotrebiteľ

V rovnakej dobe, právo na výrobu produktu Betol® je zároveň chránené patentmi a zároveň predmetom ekonomického obratu s určitou komerčnou hodnotou. Čo je zase derivát trhového potenciálu izolácie Betol® ako komerčného produktu

 

Preto úhrada nákladov na patentovú licenciu v našom prípade nie je formou takzvaného „príspevku“ potenciálneho účastníka franchisingovej siete za právo stať sa takýmto
Nejde o nič iné, ako o získanie práva na exklusivné (výhradné) priemyselné využitie vedomostí ako registrovaného predmetu práv duševného vlastníctva na území určitého regiónu
Toto právo môžete využiť na účely monopolnej výroby stavebnej izolácie Betol® vo vašom regióne na nasledujúcich osem rokov (obdobie patentového monopolu). Toto právo môžete predať komukoľvek, spolu s podnikom, alebo samostatne - ide o scudziteľný nehmotný majetok *
Toto právo môžete predať priamo vlastníkovi patentu: po uplinutí 18 mesiacoch od dátumu začiatku výroby je pripravený kúpiť od vás patentovú licenciu a vybavenie so zľavou 30%. *

6. K VECI

Projekt organizácie výroby sa realizuje v dvoch možných formátoch - mikropodnik a mini závod, ktoré sa líšia výrobnou kapacitou a výškou požadovaných investícií. Každý z formátov obsahuje sadu plne technologických prvkov linky pripravených na výrobu
FORMAT MIKRO
Produkčné a finančné ukazovatele
maximálny objem výroby, m3 / rok
1760
obdobie dosiahnutia prevádzkovej rentability, mesiace
2
doba návratnosti, mesiace
10
priemerný mesačný čistý zisk, euro
3000
ziskovosť výroby, %
45
ziskovosť produktu, %
30
Investičné podmienky
celková hodnota investície, euro
32000
náklady na patentovú licenciu, euro
10000
náklady na materiálne zdroje, euro
22000
FORMAT MINI
Produkčné a finančné ukazovatele
maximálny objem výroby, m3 / rok
4400
obdobie dosiahnutia prevádzkovej rentability, mesiace
2
doba návratnosti, mesiace
12
priemerný mesačný čistý zisk, euro
8000
ziskovosť výroby, %
50
ziskovosť produktu, %
35
Investičné podmienky
celková hodnota investície, euro
94000
náklady na patentovú licenciu, euro
28000
náklady na materiálne zdroje, euro
66000
Возможна рассрочка оплаты части общей стоимости проекта (40 %) сроком на 12 месяцев (20 % годовых) и 24 месяца (30 % годовых)*
* только для резидентов Украины

7. POŽIADAVKY

Požiadavky pre miestnosť
 • priemyselná zóna
 • plocha od 300 m2
 • dodávka energie 380/220/28 kW
 • dodávka vody 5 m3 / deň
 • kanalizácia pre domácnosť
 • rovná podlaha
 • výška stropu od 4m
 • prístupové cesty pre nákladnú prepravu
Personálne požiadavky
 • výrobný personál 3/6 osôb
 • žiadne špeciálne požiadavky
Dodatočne vítané
 • cathead
 • vysokozdvižný vozík
 • rampa

8. ČASOVANIE

týždne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
uzavretie licenčnej zmluvy
uzatvorenie zmluvy o dodávke zariadenia
úhrada nákladov na patentovú licenciu
vypracovanie technického projektu
platba vopred za zariadenie, 60%
priebežná platba za zariadenie, 30%
konečná platba nákladov na zariadenie, 10%
výroba zariadení
príprava výrobných priestorov
nábor personálu
inštalácia a uvedenie do prevádzky zariadenia
príprava výroby
školenie personálu
nákup surovín
získanie osvedčenia o zhode
spustenie výroby

9. NASLEDOVNE

V AKEJ KRAJINE ALEBO REGIÓNE BY STE NEBOLI, PAMÄTAJTE NA TO, ŽE :

Váš potenciálny trhový výklenok je minimálne 30% trhu so izoláciou stavebných dosiek
Vaša potenciálna výrobná kapacita na jej naplnenie - nie viac ako 5% veľkosti samotného výklenku
Vašou marketingovou stratégiou je zostať v objeme výroby, ktorý si nevyžaduje reklamu a marketingové úsilie

ALE S TÝMTO :

Franšíza Betol® nie je typom pasívnej investície
Franšíza Betol® je príležitosťou na vytvorenie úspešného podnikania pre osobu, ktorá je pripravená úplne sa ponoriť do tohto podnikania
ĎAKUJEME. PROSÍME KONTAKTUJTE NÁS

Žiadosť o informácie

Môžete nás kontaktovať písomne v akomkoľvek jazyku, ktorý vám vyhovuje
Photo CEO
Oleksiy Loboyko
operates from 11:00 AM to 6:00 PM Central European Time (GMT +01:00)
Môžete zanechávať správy vo forme SMS, WhatsApp alebo Viber
Osobné údaje sú spracovávané (z hľadiska zhromažďovania, zaznamenávania, systematizácie, akumulácie, uchovávania, objasňovania, extrakcie, použitia, prenosu, odosobnenia, blokovania, vymazania, zničenia) spoločnosťou Betol LLC a inými zúčastnenými tretími stranami v súlade s účelmi a podmienkami Zásady spracúvania osobných údajov